Tarieven abonnementen 2018

Abonnementen
Tarieven per jaar
0 tot en met 17 jaar Gratis
18 tot en met 20 jaar
26,00
18 tot en met 20 jaar - CJP
24,00
21 tot en met 64 jaar - standaard abonnement
32,00
65 jaar en ouder
26,00
Gezinsabonnement
48,00
School- en instellingsabonnement
55,00
Vervangende ledenpas
1,25
 
Gastlenen
Leden Markiezaatsbibliotheek
en Bibliotheek VANU *
2,50
Leden van overige bibliotheken *
5,00
* Op vertoon van ledenkaart en geldig betalingsbewijs.
Tarieven 2018 - Overige

Overige tarieven
Telaatgeld per boek per uitleendag (Volwassenen)
0,10
Telaatgeld per boek per uitleendag (Jeugd)
0,10
Schriftelijke aanmaning per brief
(email is gratis)
1,00
Reserveringen aan de balie Gratis
Reserveringen via internet Gratis
Aanvragen informatieve boeken
(alleen bij OBT en OBE)
Gratis
Aanvragen overige boeken bij OBT en OBE Gratis
Verlengen aan de balie Gratis
Verlengen via internet Gratis
Fotokopieën / printen (zwart-wit) A-4
0,15 per stuk
Fotokopieën / printen (zwart-wit) A-3
0,30 per stuk
Fotokopieën / printen (kleur) A-4
0,25 per stuk
Fotokopieën / printen (kleur) A-3
0,50 per stuk
Internet Gratis